Skip to main content
AAA

Eolas Ríthábhachtach

Is é aidhm an chuid seo den láithreán gréasáin a chur ar fáil d'fhostóirí agus d'fhostaithe an eolas atá uathu a chinntiú go n-oibríonn an ionad oibre chuig na caighdeáin is fearr i dtéarmaí comhlíonadh ceart fostaíochta agus reachtaíocht chaidrimh thionscail.

San alt seo, gheobhaidh tú treoir phraiticiúil agus naisc chuig an píosa/na píosaí reachtaíocht a bhaineann le hábhar topaicí ar leith agus staideanna san ionad oibre.

Chun tuilleadh eolais ar théamaí sonracha bain úsáid as na naisc ar an taobh clé den leathanach, nó seiceáil amach an rannóg Ceisteanna Coitianta.

Má tá a thuilleadh fiosrúchán agat nó má theastaíonn eolas breise, cuir glaoch ar ár Rannóg Seirbhísí do Chustaiméirí ar Íosghlao 1890 80 80 90 nó +353 59 917 8990. (Nóta: Is féidir go nathróidh na rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao) idir soláthraithe seirbhíse éagsúla)