Skip to main content
AAA

Saoirí Poiblí

Tá naoi saoire phoiblí ann gach bliain in Éirinn:

  • Lá Caille (an 1 Eanáir)
  • An chéad Luan i mí Feabhra
  • Lá Fhéile Pádraig (an 17 Márta)
  • Luan Cásca
  • An Chéad Luan i mBealtaine
  • An Chéad Luan i Meitheamh
  • An Chéad Luan i Lúnasa
  • An Luan deireanach i nDeireadh Fómhair
  • Lá Nollag (an 25 Nollaig)
  • Lá Fhéile Stiofáin (an 26 Nollaig)

Maidir le saoire phoiblí, tá an fostaí i dteideal pé ceann den mhéid seo a leanas a chinneann a f(h)ostóir a fháil:
a) lá saor íoctha ar an lá sin
b) lá saor íoctha laistigh de mhí i ndiaidh an lae sin
c) lá breise saoire bliantúla
d) pá lae breise

Bíonn oibrithe lánaimseartha i dteideal láithreach bonn sochar a fháil do shaoirí poiblí, agus bíonn oibrithe páirtaimseartha i dteideal sochar a fháil nuair a d’oibrigh siad 40 uair an chloig, ar an iomlán, sna 5 seachtaine roimhe sin.

Nuair a oibríonn duine ar shaoire phoiblí, bíonn siad i dteideal íocaíocht a fháil don lá i gcomhréir lena rátaí comhaontaithe. Anuas air sin, bíonn teidlíocht acu chun sochar a fháil don tsaoire phoiblí. Féadfaidh seo a bheith éagsúil do gach saoire phoiblí agus gach fostaí ag brath ar phatrún oibre an duine aonair.

Má bhíonn an gnólacht dúnta ar an tsaoire phoiblí agus má d’oibreodh fostaí de ghnáth mar gheall ar obair, faigheann siad pá a ngnáthlae.

Má bhíonn an gnólacht ar oscailt agus má oibríonn fostaí, bíonn sé/sí i dteideal am saor íoctha nó pá lae breise a fháil. Is ionann an pá lae breise agus an méid a íocadh do na gnáthuaireanta laethúla ba dheireanaí a oibríodh roimh an tsaoire phoiblí.

Mura bhfuil fostaí ar uainchlár le hoibriú, beidh siad i dteideal an cúigiú cuid dá ngnáthphá seachtainiúil a fháil sa bhreis.

Má stopann fostaí le bheith fostaithe i rith na seachtaine a chríochnaíonn ar an lá roimh shaoire phoiblí, i ndiaidh dóibh oibriú i rith na 4 seachtaine roimh an tseachtain sin, tá sé/sí i dteideal pá a fháil don tsaoire phoiblí.

Nuair a thagann an tsaoire phoiblí aníos ar lá nach gnáthlá oibre é don ghnólacht sin (e.g. Dé Sathairn nó Dé Domhnaigh), bíonn teidlíocht ag fostaithe go fóill chun sochar a fháil (is féidir b, c nó d thuas a thabhairt mar na roghanna sochair)

Má tá duine leagtha as go sealadach, tá siad i dteideal sochar a fháil do na saoirí poiblí a thagann aníos laistigh de na chéad trí seachtaine déag i ndiaidh iad a leagan as.

Is féidir cóip den Acht a léamh nó a íoslódáil anseo – An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997