Skip to main content
AAA

Réiteach Díospóide Deonach (Cód Feabhsaithe)

1. Réamhrá

  1. Forálann Alt 42 den 'Industrial Relations Act 1990' d'ullmhú dréacht-Chóid Chleachtais ag an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais le cur faoi bhráid an Aire, agus dó/di ordú a dhéanamh á dhearbhú go bhfuil dréacht-Chód Cleachtais a fuair sé nó sí faoi Alt 42 agus sceidealta leis an t-ordú sin, a bheith ina Cód Cleachtais chun críche an Achta.
  2. Bunaíodh Grúpa Ardleibhéil maidir le Trádáil Aontas Aitheantas faoi mír 9.22 de 'Partnership 2000 for Inclusion, Employment and Competitiveness'.