Up Arrow
 
 
Question Icon
 

Select an option from the dropdown list and press GO

 
Question Icon
 

Select an option from the dropdown list and then press GO

 
 
 

Information Icon Water Mark
Up Arrow

Is féidir leat úsáid a bhaint as Cuir sa Cheanglán chun ábhar ón Rannóg Caidreamh san Ionad Oibre a chur i do cheanglán pearsanta ionas go mbeidh tú in ann é a léamh nó a phriontáil ar ball.

Binder icon image Ceanglán

Chun rochtain a fháil ar do cheanglán cliceáil ar an nasc Ceanglán ag barr an leathanaigh.

 
 

Gníomhaireachtaí Fostaíochta agus Oibrí Gníomhaireachta Sealadach

Gníomhaireachtaí Fostaíochta

Faoin 'Employment Agency Act 1971', ní mór Gníomhaireacht Fostaíochta ceadúnas a shealbhú chun lean ar aghaidh leis an ghnó. Rinne an tAcht agus na Rialacháin faoin gcéanna a rialáil eisiúint Ceadúnas Ghníomhaireacht Fostaíochta.

Caithfear an ceadúnas seo a athnuachan ar bhonn bliantúil ag táille bhliantúil de €500.

Caithfidh ar iarratasóir ar cheadúnas, i dtuairim an Aire, go mbéadh charachtar maith agus dea-cháil aige/aici. Fíoraíonn an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta é seo trí dhá theistiméireacht neamhspleácha á dheimhniú gur foilsíodh an dea-charachtar an iarratasóra agus trí thuarascáil grinnfhiosrúcháin ón nGarda Síochána nach bhfuil aon rud i gcuid taifid a d'fhágfadh an t-iarratasóir mí-oiriúnach a shealbhú cheadúnas gníomhaireachta fostaíochta.

Tabhair faoi deara gur féidir an próiseas Seiceála an Gharda Síochána a ghlacadh roinnt seachtainí.

Má tá áitreabh sa stát ag gníomhaireacht fostaíochta, ní mór dó ceadúnas a fháil agus, d'fhonn ceadúnas a fháil, caithfidh an t-áitreabh cloí leis na caighdeáin chóiríochta fhorordaithe ag Rialacháin faoin 'Employment Agency Act, 1971', agus an 'Safety, Health and Welfare at Work Act, 2005'. Caithfear ar iarratasóirí a chur i gcrích féin-deimhníochta 'Health and Safety Requirements Statement' (san áireamh leis an bhfoirm iarratais).

 Is cion é faoin Acht maidir le gníomhaireacht fostaíochta chun gnó a sheoladh gan cheadúnas gníomhaireachta fostaíochta. Faoi alt 10 (1) den 'Employment Agency Act, 1971', arna leasú le halt 19 'Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003', má tá duine a fhaightear ciontach i gcion faoin Acht beidh sé/sí dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, le fíneáil Aicme C nach mó ná €2,500, agus i gcás ciona leanúnaigh, le fíneáil Aicme D bhreise nach mó ná €1,000 in aghaidh an lae.

Is féidir iarratais ar, nó fiosrúcháin i ndáil le, ceadúnais gníomhaireachta agus ceadúnas a athnuachan a dhéanamh chuig

Workplace Relations Licensing Section,
Department of Jobs, Enterprise and Innovation,
O’ Brien Road,
Carlow.

(Tel. 059 9178800)

 
 

Related Files:

 
 
 
 
 
 
 

Roinn an leathanach seo

 
logo-sml

Registered Address: Department of Business, Enterprise and Innovation, O'Brien Road, Carlow, R93 E920